2015 Aboutaleb

Ing. Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam
Sprak in 2015

Ahmed Aboutaleb’s (burgemeester van Rotterdam) lezing droeg de titel: De veilige haven. Over het recht van de mens om te mogen en kunnen vluchten naar veilige oorden en de plicht van de mens om gastvrij te zijn en een veilige haven te bieden. Een actueel onderwerp in deze tijd van vluchtelingen. Na afloop kreeg hij een staande ovatie voor zijn speech in het Zeemanskerkje van Oudeschild. Zijn visie over o.a. de actuele omgang met vluchtelingen, door onder meer oorlogen, armoede en voedseltekorten, gaf zeker in het uitverkochte Zeemanskerkje stof tot nadenken. Zijn speech begon met de woorden: “Maar… ik heb ze niet uitgenodigd.” Een zin die alles op scherp zette en het publiek op het puntje van hun stoel liet zitten. Een zin die om bezinning vraagt.


Kijk hier naar de opnamen van de complete lezing.


De Rede van Texel is een lezing door een bekende Nederlander. De lezing ontstond in 2013 ter gelegenheid van de PRE-SAIL BIJ TEXEL.