2017 Van der Ham

Boris van der HamBoris van der Ham
Ex-politicus
sprak in 2017

In navolging van Redenaars Eberhard van der Laan (2013), historicus James Kennedy (2014), Ahmed Aboutaleb (2015) en Denker des vaderlands Marli Huijer (2016), was de organisatie er wederom in geslaagd een bijzondere naam te strikken. Op woensdag 21 juni 2017 heeft Boris van der Ham, voormalig Tweede Kamerlid en momenteel onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond, de Rede van Texel uitgesproken.

Texelganger
Boris van der Ham komt al sinds zijn jeugd met enige regelmaat op Texel en het thema van zijn lezing heeft alles met het thema ‘eiland’ te maken. Van der Ham: “Om sterk te staan in een steeds grilliger en grenzeloze wereld hebben we letterlijk en figuurlijk eilanden nodig. Dat zorgt voor rust en vernieuwing. Wat is er nou mooier om die rede te houden op het meest bekende eiland van Nederland: Texel!”


Van acteur tot politicus

Van der Ham was jarenlang politiek actief als Tweede Kamerlid, maar besloot in 2012 een frisse neus te nemen. Zo is hij nu voorzitter van het Humanistisch Verbond, de vereniging die atheïsten, humanisten, agnosten en vrijzinnigen verbindt. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder:

>Voorzitter stichting Werelderfgoed.nl
>Voorzitter Raad van Toezicht CJP
>Voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven
>Voorzitter NICAM
>Lid van de ‘Human Rights Committte’ van Liberal International
>Lid Raad van Advies van Kamp Westerbork

Boris van der Ham is een veelzijdige persoonlijkheid. Zo studeerde hij (in 1998) af aan de Toneelacademie Maastricht en voordat hij in de Kamer werd gekozen in 2002, stond hij een aantal jaar zelfs op de planken. Recent heeft hij nog een rol gehad in de musical ‘Ciske de Rat’. Naast het bestuurlijk werk en zijn uitstapjes als acteur schrijft hij. Daarnaast geeft dhr. Van der Ham met grote regelmaat lezingen over economie, onderwijs, social media, democratie, vrijheid van meningsuiting en Europa.

Wat: Rede van Texel
Waar: Zeemanskerkje, Trompstraat 60 Oudeschild
Aanvang: 15:30 uur
Entree: 2017 UITVERKOCHT


De Rede van Texel is een lezing door een bekende Nederlander. De lezing ontstond in 2013 ter gelegenheid van de PRE-SAIL BIJ TEXEL. Op 21 en 22 juni 2017 vindt de Pre-Sail weer plaats bij Oudeschild!